W bieżącym roku przypadają wybory władz instytutów, władz katedr niewchodzących w skład instytutów oraz rady bibliotecznej na kadencję od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Czynności wyborcze z tym związane określa Kalendarz wyborczy oraz Regulamin wyborczy uchwalone przez Senat Uczelni w dniu 23 stycznia 2017 r.

 

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

Przewodniczący:  dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP

Sekretarz:  mgr Mieczysław Więcławek

 • Prof. Romuald Oramus
 • Prof. Marek Sajduk
 • Dr Ewa Fogelzang-Adler
 • Dr Stanisław Kowal
 • Dr Zbigniew Leśniak
 • Dr Jakub Pierzchała
 • Dr Grzegorz Rut
 • Dr inż. Iwona Sulima
 • Dr Paweł Struś
 • Mgr Michał Apollo
 • Mgr inż. Lidia Radwanek
 • Stud. Kamil Firmanty
 • Stud. Mateusz Osękowski